Polityka cookies

POLITYKA COOKIES STRONY INTERNETOWEJ

 

www.wysylka.ebayshipping.pl

 

Obowiązuje od: 1 grudnia 2022 r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych osobowych klientów/użytkowników Serwisu podawanych w trakcie rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.wysylka.ebayshipping.pl jest ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Polska; NIP 8581859862; REGON 36770041100000; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000957762, kapitał zakładowy: 5 tys. zł.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów/użytkowników Serwisu  oraz danych powierzonych do przetwarzania w celu korzystania z Serwisu zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: www.wysylka.ebayshipping.pl/polityka-prywatnosci
 3. Strona i Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Inne cele cookies zostały opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

 

§2

Stosowane definicje

 

 1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik Serwisu - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej lub poprzez czat.
 3. Klient Serwisu - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która korzysta z Serwisu www.wysylka.ebayshipping.pl, wprowadzając w celu zamówienia usługi kurierskiej dane osobowe swojego klienta/osoby fizycznej, zgodnie z Regulaminem Serwisu. Klient Serwisu może być jednocześnie Użytkownikiem Serwisu.
 4. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.wysylka.ebayshipping.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość stron, dokonać wyboru towaru i jego zamówienia lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 

§3

Cele cookies

 

 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  1. marketingowych i remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook lub zareagowali na reklamy Administratora danych w wyszukiwarce internetowej Google.
 1. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
 2. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas kontaktu z Administratorem danych lub korzystania z usług Serwisu.
 3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:
 1. Google Analytics - narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga", umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 2. Piksel Facebooka - narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook/Instagram. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/

Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook na fanpageu - „@MenedzerWysylek.pl” i/lub Instagram pod nazwą konta „menedzer_wysylek”, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio:

   • witryna internetowe (Serwis) - maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną,
   • fanpage na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem,
   • film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem,
   • wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora na fanpage’u na Facebooku - maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem.
 1. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

 

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

 

 1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki cookies.
 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu.
 3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
   1. Google Chrome - instrukcja
   2. Mozilla Firefox - instrukcja
   3. Apple Safari - instrukcja
   4. Microsoft Internet Explorer - instrukcja

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
akceptuję pliki cookies